Вівторок, 14.08.2018, 20:21
Олександрівська ЗОШ
І-ІІІ  ступенів Ізюмської
 районної ради
Харківської області
Главная | Регистрация | Вход Приветствую Вас Гість | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Звіт директора (ВИКАЧАТИ)

Ізюмської районної ради Харківської області

 

Протокол

загальних зборів колективу

Олександрівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів

11 червня 2018 року

 

 

Голова – Зінченко Т.А.

Секретар – Суббота Т.В.

Присутні: 45 осіб (список додається)

 

 

Порядок денний:

Про звіт директора школи та голови ради школи про роботу за

2017 /2018 навчальний рік та завдання на новий навчальний рік

(доповідач директор школи Кальцова Н.О.)

Про добирання до складу ради школи нових членів, вибір голови ради школи (доповідач Суббота Т.В.)

Про затвердження плану роботи ради школи на 2018/2019 навчальний рік (доповідач Суббота Т.В.)

 

1. СЛУХАЛИ:

Кальцову Н.О, директора школи, яка звітувала про роботу школи за 2018/2019 навчальний рік.

Діяльність школи відбувається у режимі забезпечення функціонування і подальшого розвитку. В управлінській діяльності використовується принцип доцільності та оперативності прийняття управлінських рішень.

Основною метою роботи є укомплектування школи висококваліфікованими кадрами та їх збереження. Школа у повному обсязі укомплектована педагогічними кадрами. Забезпечено своєчасне проходження курсової перепідготовки та атестації вчителів.

Найважливішим аспектом роботи залишається організація навчально-виховного процесу. Головне завдання контролю полягає у виявленні причин негативних результатів роботи і допомозі вчителеві, а також виявленні , узагальненні та поширенні досвіду роботи. Тому особлива увага приділяється відвідуванню уроків, що дає можливість ґрунтовно ознайомитись з методами та прийомами, які застосовує вчитель. Вивчення навчальних досягнень учнів проводиться у поєднанні з аналізом роботи вчителя, тому що зміст і форми роботи на уроці є результатом спільної роботи вчителя і учня.

Важливим аспектом роботи педколективу є організація методичної роботи з кадрами. В школі працює 4 ШМО , члени яких вивчають досвід роботи вчителів, опрацьовують методичну літературу, проводять тижні творчості, відкриті уроки та позакласні заходи.

Педагогічними працівниками забезпечуються потреби розвитку здібностей та інтересів учнів. Організована робота з обдарованими учнями, а саме: участь у конкурсах, предметних олімпіадах, турнірах, змаганнях, тощо.

Важливе місце в роботі адміністрації займає система контролю за викладанням основ наук. Планується здійснення освітнього моніторингу, забезпечення системності, об’єктивності, результативності контролю за станом викладання, рівнем навчальних досягнень учнів.

Результати ДПА з базових предметів у 4, 9,11 класах свідчать про якісну підготовчу роботу вчителів - предметників з повторення та систематизації навчального матеріалу. Аналіз працевлаштування випускників школи показує, що більша частина (65 % ) з них вступають до коледжів та ВУЗів, решта продовжують навчання у школі.

Велику допомогу у здійсненні навчально-виховного процесу надає шкільна бібліотека. За позабюджетні кошти надходять періодичні видання , художня та методична література . Бібліотекарем проводяться тематичні виставки, різноманітні свята.

Прагнення до успіху у вихованні молодих громадян України педагогічний колектив реалізує через виховну роботу з учнями. Виховна діяльність спрямована на реалізацію проблемної теми, мети і завдань щодо здійснення системного підходу до формування громадянської позиції школяра, надання допомоги у виробленні власного життєвого досвіду. Реалізація всіх напрямків виховної діяльності школи здійснювалась через заходи, передбачені річним планом роботи школи, які враховували особливості виховання особистості. Протягом року в школі проводились цікаві заходи та свята, конкурси та змагання.

В школі організована робота правового всеобучу з учнями та батьками.

Співпраця педагогічного колективу і батьків здійснюється через спілкування на загальношкільних та класних батьківських зборах, спільне обговорення проблемних питань школи на засіданнях ради школи, індивідуальні бесіди, відвідування родин на дому.

Значне місце у виховній роботі займає організація діяльності органів учнівського самоврядування , залучення дітей до спільної роботи зі здійснення демократичного управління.

В школі організована робота з пільговим контингентом учнів. Наказом по школі призначено інспектора з охорони дитинства. Створено банк даних дітей даної категорії, спланована робота з ними. В школі навчається : семеро дітей, які мають статус Чорнобильців.

Аналізуючи стан профілактичної роботи з попередження дитячого травматизму в школі, слід зазначити, що ця робота ведеться послідовно і систематично. Вона спланована, в плані виховної роботи школи та у виховних планах класних керівників відведено окремий розділ, де заплановано проведення бесід, виховних заходів, спрямованих на попередження дитячого травматизму. Створено систему щоденного обліку відвідування учнями школи. Інформація щоденно проходить від чергового вчителя до адміністрації, районного відділу освіти. Ця інформація аналізується на оперативних нарадах при директорі, класних і батьківських зборах. Аналіз роботи за 2017/2018 рік свідчить про зниження кількості уроків, пропущених по школі.

З початку навчального року організовано чергування вчителів по школі, тому діти під час перерв та перед уроками знаходяться під наглядом. Для учнів з навколишніх сіл класними керівниками систематично проводяться індивідуальні та фронтальні бесіди щодо виконання правил дорожнього руху та користування транспортом під час підвозу до школи та додому. Призначені відповідальні вчителі, які здійснюють супровід дітей при перевезенні дітей до школи та в зворотному напрямку. Систематично проводяться вступні, первинні, цільові інструктажі з учнями.

Протягом року проводяться навчання з питань охорони життя та здоров’я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху. Ці питання входять до курсу навчальних предметів «Основи здоров'я і фізична культура», «Основи здоров'я», навчального курсу «Захист Вітчизни», а також розглядаються через бесіди, позакласні заходи.

Щорічно в школі проводиться День Цивільного захисту, під час якого учні набувають теоретичних та практичних знань з питань дій у надзвичайних ситуаціях. Значна увага приділяється питанням формування здорового способу життя , охороні та зміцненню здоров’я учнів, формуванню вміння правильно поводитись в критичних ситуаціях і надавати необхідну допомогу іншим .

Щороку в школі проводяться медичні огляди вчителів та учнів. Відповідно до результатів медоглядів школярів здійснюється вичерпний аналіз стану здоров’я та захворюваності учнів, на підставі яких складаються листи – здоров’я по класах, проводиться відповідна робота з класними керівниками та батьками учнів, видаються відповідні накази. На контролі адміністрації також проходження профілактичних медичних оглядів вчителів відповідно до вимог чинного законодавства.

Важливим є питання організації гарячого харчування учнів. Діти 1 - 4 класів та діти пільгового контингенту харчуються безкоштовно, решта за рахунок коштів батьків. З метою здійснення повноцінного харчування дітей організовано роз’яснювальну робота та збір овочів серед батьків учнів. Гарячим харчуванням за кошти батьків забезпечено 95 % дітей. В їдальні створено куточок, в якому розміщено основні нормативи та правила харчування, графіки чергувань вчителів та учнів, перспективне та щоденне меню.

Протягом червня 2018 року здійснюється оздоровлення дітей певних категорій у пришкільному таборі з денним перебуванням «Веселка», в якому відпочине 30 учнів. Для учнів сплановано змістовне дозвілля, а саме – цікаві заходи, свята, екскурсії. Для учнів пільгового контингенту організований відпочинок у заміських таборах на рівні районної державної адміністрації..

У школі завдяки співпраці адміністрації і профспілкового комітету здійснюються заходи щодо соціального захисту працівників. Протягом року працівникам було виплачено щорічну грошову винагороду за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків, допомогу на оздоровлення. Традиційними стали вітання працівників у колективі з днем народження та професійними святами.

Пріоритетним напрямком розвитку залишається інформатизація школи. Працює власний Сайт, на якому розміщується інформація про школу, анонси про заплановані події і заходи, висвітлюється інформація про шкільне життя.

В господарчій роботі та матеріально-технічному забезпеченні проводиться робота по зміцненню матеріально-технічної бази школи.

Кальцова Н.О. ознайомила присутніх з основними пріоритетними завданнями на новий 2018/2019 навчальний рік.

 

ВИСТУПИЛИ:

Голова ради школи Суббота Т.В., яка повідомила про роботу ради школи протягом 2017/2018 навчального року. Вона зазначила, що рада школи тісно співпрацювала з адміністрацією школи, батьками, громадськістю. Було проведено 6 засідань, на яких розглядалися питання функціонування школи, здійснення навчально-виховного процесу, погодження робочого навчального та річного плану роботи школи. Рада школи здійснювала контроль за виконанням Статуту школи, контролювала використання добровільних внесків батьків, брала участь у обстеженні умов життя дітей пільгового контингенту тощо. Запропонувала визнати роботу ради школи задовільною.

За результатами виступів директора школи Кальцової Н.О. та голови ради школи Суботи Т.В. було проведено голосування щодо визнання задовільною чи незадовільною роботи школи у 2017/2018 навчальному році, а також діяльності директора школи. Результати голосування: «за» - 45 чол., «проти» - 0 чол., «утрималося» - 0 чол. За результатами голосування роботу школи та діяльність директора одноголосно було визнано задовільною.

 

УХВАЛИЛИ:

1.1.Роботу школи за 2017/2018 навчальний рік та діяльність директора школи визнати задовільною.

1.2.Роботу ради школи за 2017|2018 навчальний рік визнати задовільною.

1.3.Спланувати роботу школи та ради школи у 2018/2019 навчальному році відповідно до пріоритетних завдань школи на новий навчальний рік.

До 20.06.2018

2. СЛУХАЛИ:

Голову ради школи Субботу Т.В., яка повідомила, що у 2017/2018 навчальному році рада працювала у складі 8 чоловік. Згідно з Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу на чергових зборах рада оновлюється не менше, ніж на третину. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів, батьків і громадськості. Запропонувала залишити у 2018/2019 навчальному році чисельний склад ради школи без змін (8 чоловік). До складу ради переобрати 2 особи  з числа учнів (Янченко.А., Кібиш.Л).

УХВАЛИЛИ:

2.1. Залишити чисельність ради школи у 2018/2019 навчальному році у складі 8  чоловік.

2.2.Затвердити склад ради школи на 2018/2019 навчальний рік:

 1. Суббота Т.В. – голова ради школи, , представник від громадськості
 2. Путятіна В.В. – заступник голови ради школи, представник від батьків
 3. Маслова В.М. – член ради школи, представник від педагогічного колективу
 4. Сухова О.С. – член ради школи, представник від педагогічного колективу
 5. Добичкіна О.В. – член ради школи, представник від громадськості
 6. Янченко Т.Ю. – член ради школи, представник від батьків
 7. Янченко.А. – член ради школи, представник від учнівського колективу
 8. Кібиш.Л. -  член ради школи, представник від учнівського колективу

 

3. СЛУХАЛИ:

Голову ради школи Суботу Т.В., яка запропонувала на обговорення та затвердження план ради школи на 2018/2019 навчальний рік. Вона зазначила, що у новому навчальному році заплановано 6 засідань, на яких будуть розглядалися питання функціонування школи та здійснення навчально-виховного процесу, ознайомила з тематикою кожного засідання.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити план роботи ради школи на 2018/2019 навчальний рік.

 

Голова зборів _______________ Т.А.Зінченко

 

Секретар _____________ Т.В.Суббота

 

 

 

 

 

 

 

Список осіб присутніх на загальних зборах колективу

Олександрівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів

від 11 червня  2018 року

 

 

 1. Удовиченко Л.Г.
 2. Сухова О.С.
 3. Зінченко Н.І.
 4. Ткачов Д.В.
 5. Постіна Д.Д.
 6. Маслова В.М.
 7. Кальцова Л.О.
 8. ЩегловаЛ.І.
 9.  Казюта М.В.
 10.  Суббота Т.В.
 11.  Суббота М.М.
 12.  Удовиченко М.В.
 13.  Ліщина З.М.
 14.  Горохова В.М.
 15.  Янченко Т.Ю.

 

 1. Рильська В.В.
 2. Путятіна В.В.
 3. Юрченко С.В.
 4. Янченко Т.Ю.
 5. Степченко Ю.Є.
 6. Добичкіна О.В.
 7. Кібиш А. М.
 8. Симонова О.І.
 9. Назарчук В.В.
 10. Горохова Т.Ю.
 11. Андронік Н.А.
 12. Шиман В.О.
 13. Навіцкас С.Л.
 14. Сусідка Ю.С.
 15. Краглик В.М.

 

 
 1. Кібиш Сергій
 2. Мгеладзе Карина
 3. Варванський Вадим
 4. Ліннік Олена
 5. Назарчук Марина
 6. Горохова Надія  
 7. Кібиш Руслан
 8. Бакало Іван
 9. Суббота Єлізавета
 10. Андронік Олег
 11. Кібиш Лілія
 12. Янченко Анна
 13. Губар Владислав
 14. Афанасьєв Антон
 15. Дудник Олександр

 

 

 

Форма входа
Поиск
Календарь
«  Серпень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архив записей
Друзья сайта
 • Официальный блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системе
 • Инструкции для uCoz
 • Copyright MyCorp © 2018
  Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz